Meniu
Socialiniai partneriai
2020-03-03

Švietimo ir mokslo ministerija.

Švietimo ir mokslo ministerija.

Švietimo ir mokslo institucijos.

Kauno miesto savivaldybė.

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Vaiko raidos centras.

Paramos vaikams centras.

Ugdymo plėtotės centras.

VŠĮ Vaikų linija.

Pedagogų profesinės raidos centras.

Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams - www.ikimokyklinis.lt

Savaitraštis “Dialogas”.

Kitoks pasaulis - www.kitokspasaulis.lt

Viskas, kas aktualu šeimai - www.mususeima.lt

Zipio draugai.

Nuorodos