Meniu
 Naujienos

Nuotolinis ugdymas
 Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
 Nuotolinio ugdymo tvarka
 Priemonių-veiksmų planas
 Kontaktai, kuriais tėvai/globėjai gali gauti pagalbą
 Nuotolinio ugdymo planai ikimokyklinukams
 Nuotolinio ugdymo planai priešmokyklinukams
 Veiklos su ugdytiniais
 Informacija dėl mokesčio
 Kita svarbi informacija

Apie mus
 Bendra informacija
 Darželio istorija
 Tradicijos
 Vizija, misija, filosofija
 Socialiniai partneriai

Struktūra ir kontaktai
 Įstaigos valdymo struktūros schema
 Įstaigos vadovas
 Įstaigos darbuotojų sąrašas
 Komisijos ir darbo grupės
 Laisvos darbo vietos
 Priimamojo darbo laikas
 Kontaktai su žemėlapiu

Administracinė informacija
 Nuostatai
 Planavimo dokumentai
 Darbo užmokestis
 Viešieji pirkimai
 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 Finansinių ataskaitų rinkiniai
 Direktoriaus ataskaitos
 Išorinio vertinimo rezultatai
 Mėnesio planai
 Vidaus kontrolė
 Tvarkos ir aprašai

Veiklos sritys
 Pranešėjų apsauga
 Korupcijos prevencija
 Prevencinė veikla
 Veiklos dokumentai
 Ugdymo kokybė
 Ugdymo aplinkos
 Vaiko pažangos vertinimas
 Ugdymo kokybė samprata
 Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas
 Tarptautinė programa "Zipio draugai"
 Socialinio - emocinio ugdymo programa "Kimochi"

Teisinė informacija
 Teisės aktai

Projektinė veikla
 Projektai įstaigoje
 Projektai mieste, respublikoje
  Erasmus+ mokyklos mainų strateginės partnerystės projektas: "Clever consumption starts early on"
 Erasmus+ projektas: "Žmogaus teisės / Europa" (angl. "Human Rights / Europe)
 eTwinning projektai

Vaikų grupės
 „Riešutėlių“ grupė
 „Šermukšnėlių“ grupė
 „Klevelių“ grupė
 „Berželių“ grupė
 „Kaštonėlių“ grupė
 „Ąžuoliukų“ grupė

Paslaugos
 Nuotolinis ugdymas priešmokyklinukams
 Nuotolinis ugdymas ikimokyklinukams
 Vaikų priėmimas
 Vaikų maitinimas
 Logopedas
 Specialusis pedagogas
 Psichologas
 Meninio ugdymo pedagogas (Muzika)
 Meninio ugdymo pedagogas (Dailė)
 Mokesčio tvarka
 Patalpų nuoma

1,2% GPM parama
 1,2% GPM parama

Asmens duomenų apsauga
 Asmens duomenų apsauga

Atviri duomenys

Nuorodos
 Naudingos nuorodos
 Versija neįgaliesiems
 Draugiškas internetas

 Galerija
 Prisijungti
Nuorodos