Meniu
Erasmus+ projektas: "Žmogaus teisės / Europa" (angl. "Human Rights / Europe)
2023-05-02

 

 

Erasmus+ projektas: "Žmogaus teisės / Europa" (angl. "Human Rights / Europe)

Startavo projektas, skirtas žmogaus ir vaiko teisių pažinimui

 

„Žmogaus teisės – Europa“ (angl. „Human Rights / Europe“) – tokia aktualia tema Kauno lopšelyje-darželyje „Ežiukas“ pradėtas įgyvendinti programos Erasmus+ bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas. Projekto partneriai – švietimo ir ugdymo įstaigos iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos bei Turkijos –2018–2020 metais kurs ir puoselės draugišką aplinką geresniam žmogaus ir vaiko teisių pažinimui, sąmoningumo, kritinio mąstymo puoselėjimui, demokratinių vertybių pažinimui, aktyvaus pilietiškumo ugdymui, ugdys šiuolaikinį požiūrį į tautų ir kultūrų įvairovę, supažindins su pasauline vaikų pabėgėlių problema ir jos sprendimo būdais įvairiose Europos šalyse. Tikimės, kad į šį projektą įsitrauks visa darželio bendruomenė, socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, kitos švietimo įstaigos.

 

 

Lapkričio 5–9 dienomis Adanos „Omer Kanaatbilen“ vidurinėje mokykloje (Turkija) vyko pirmasis šio projekto partnerių susitikimas. Lietuvai atstovavo Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ projekto koordinatorė Rita Radzevičienė, direktorė Irma Žilinskienė, psichologė Monika Motužė. Penkių dienų trukmės vizito mokymo(-si) veiklos buvo suplanuotos minėtiems tikslams įgyvendinti.
 
Pirmąją viešnagės dieną Turkijos moksleiviai, kurių mokykloje mokosi virš 800, pristatė šventinę kultūrinę programą, kurią paįvairino būgnų orkestras, tradiciniai šokiai iri nacionaliniai patiekalai. Visi projekto partneriai pristatė savo ugdymo įstaigas, bendrąsias ugdymo / mokymo programas, projekto komandas, šalių švietimo sistemas. Mes, pristatydamos Lietuvos švietimo sistemą, pasidžiaugėme atkurtos Lietuvos 100-mečiu bei tarptautinių švietimo mainų 20-mečiu.
 
Nuotaikingi filmukai padėjo susipažinti su partnerių gimtaisiais miestais, šalių kultūrinėmis, istorinėmis įdomybėmis. Taip pat apsilankėme miesto savivaldybėje, susitikome su miesto meru, švietimo bei viešųjų ryšių skyrių vadovais, išgirdome jų patirtį švietimo bei žmogaus teisių, pabėgėlių vaikų integravimo(-si) srityse.
 
Kitos dvi dienos buvo skirtos kiekvienos organizacijos stiprybių ir silpnybių (SSGG) analizei. Apjungę visų dalyvių bendras stipriąsias puses, išanalizavus silpnybes bei grėsmes, sudarėme naują bendrą projekto SSGG analizės matricą. Dalyvavimas bendrose pamokose, susitikimas su mokykloje besimokančiais Sirijos pabėgelių vaikais, darbas mišriose diskusijų grupėse leido tiksliau apibrėžti ir formuluoti tolimesnes veiklas.
 
Paskutinės dienos buvo skirtos projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos bendros platformos aptarimui, projekto logotipo kūrimui, vyko darbų bei užduočių pasiskirstymas. Darželio pedagogų įgytos žinios, geroji patirtis, naujos idėjos bei įžvalgos bus pritaikytos atliekant namų darbus, kurių rezultatais dalinsimės antrajame partnerių susitikime Ispanijoje 2019 m. balandį.

 

 

Linksmą dieną skleidžiame rimtą žinią

 

Šiuolaikiniame pasaulyje žmogaus teisių supratimas ir žinojimas yra atsakingos visuomenės požymis. Visuomenės, kurios nariai supranta, kad turėdami teises kartu įgyja ir atsakomybę už tai, kaip elgiamasi ir bendraujama su kitais žmonėmis, su aplinka, kaip rūpinamasi savo valstybe ir ypatingos globos bei apsaugos reikalaujančiais mažaisiais jos piliečiais – vaikais.

 

 

„Žmogaus teisės – Europa“ (angl. „Human Rights / Europe“) – tokia šiandien aktualia tema Kauno lopšelyje-darželyje „Ežiukas“ pradedamas įgyvendinti programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas. Projekto partneriai – švietimo ir ugdymo įstaigos iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos – projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2018–2020 m.) kurs ir puoselės draugišką aplinką, kurioje bus galima geriau pažinti žmogaus ir vaiko teises, demokratines vertybes, puoselėti sąmoningumą, kritinį mąstymą, ugdyti aktyvų pilietiškumą. Į šį procesą kviečiama aktyviai įsitraukti darželio bendruomenę, tėvelius, socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas, kitas švietimo įstaigas.

Pirmoji lopšelio-darželio „Ežiukas“ auklėtinių pažintis su demokratinėmis vertybėmis ir vaiko teisėmis vyko lapkričio 20-ąją, kai minima Pasaulinė vaikų diena, pagerbiant 1989 m. šią dieną Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą Vaiko teisių konvenciją. Ją Lietuva ratifikavo 1995 m. Šiais metais Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) pakvietė išreikšti savo rūpestį dėl socialiai remtinų bei pažeidžiamų vaikų ir skleisti šią rimtą žinią džiugiai „nudažant pasaulį mėlynai“ – #GoBlue!

Visą savaitę mažieji kauniečiai vykdė įvairiausias veiklas – gamino ir puošė darželį mėlynais akcentais, senamiesčio bibliotekoje surengė piešinių paroda „Laimingi vaikai“. Klausėsi, diskutavo ir dainavo apie save ir savo bendraamžius, susipažino su vaikų teisėmis mokytis, žaisti, jaustis saugiems. Gyvai domėjosi ir aptarinėjo filmukus apie kitų vaikų gyvenimus įvairiuose pasaulio kraštuose, kuriuose jų bendraamžiai, slegiami bėdų, yra priversti palikti gimtuosius namus ir ieškoti saugesnės aplinkos. Piešė palinkėjimus Lietuvos ir viso pasaulio vaikams. Šventinę dieną lopšelio-darželio „Ežiukas“ auklėtiniai ir įstaigos bendruomenė, kūrybiškai pasipuošę mėlyna spalva su šūkiais #ApsirengtiMėlynai ir #GoBlue, nuotaikingais šokiais, žaidimais bei dainomis kvietė skleisti ir švęsti vaikų teises, skatinti visų bendrystę, puoselėti jų gerovę visame pasaulyje, jungtis ir kurti pasaulį vaikams bendradarbiaujant su vaikais!


Š.m. lapkričio 20 dieną Kauno lopšelio – darželio „Ežiukas“ vaikai ir įstaigos bendruomenė pasipuošusi mėlynais akcentais, nuotaikingais šokiais ir dainomis minėjo „Unicef“ inicijuotą Pasaulinę Vaikų dieną #goblue. Besiruošdami šiai šventei vaikai piešė piešinukus, kuriuose vaizdavo laimingus vaikus ir tai, ką jiems reiškia vaikų diena. Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje surengta vaikų piešinių paroda „Laimingi vaikai“.
Siekdami puoselėti draugišką aplinką geresniam žmogaus ir vaiko teisių pažinimui Kauno lopšelis – darželis „Ežiukas“ startuoja su Erasmus+ projektu “Human Rights / Europe” (liet. “Žmogaus teisės – Europa) (Sutarties Nr.2018-1-ES01-KA229-050566_4).


Erasmus+ projekto “Žmogaus teisės/Europa” antrojo susitikimo darbai ir jų pabaiga Ispanijoje. 
The end of the second meeting and works of Erasmus+ project 'Human rights/Europe' in Spain.

 


Erasmus+ projekto “Žmogaus teisės/Europa” antrojo susitikimo darbai ir jų pabaiga Ispanijoje. Ačiū Italijos, Ispanijos, Rumunijos komandoms už bendrus darbus!
The end of the second meeting and works of Erasmus+ project 'Human rights/Europe' in Spain. Thanks all the teams from Spain, Italy and Romania for a good and productive work!

Gerosios patirties sklaida Švietimo naujienose apie „Erasmus+“ projekto „Žmogaus teisės / Europa“ antrąjį partnerių susitikimą Ispanijoje.   

http://www.svietimonaujienos.lt/antrasis-erasmus-projekto-zmogaus-teises-europa-partneriu-susitikimas-ispanijoje/

 


Startavo Erasmus+ ”Human Rights/ Europe” (Žmogaus teisės / Europa) projekto trečiasis mobilumas Italijoje. Projekto partneriams Lietuvos komanda pristatė atliktus darbus ir įvykdytas veiklas apie Žmogaus teisių suvokimą, skatinantį vaikus geriau suvokti jų galimybes, teises ir pareigas. Pristatymo metu projekto partnerius supažindinome su įstaigoje vykdytomis veiklomis, atsižvelgiant į vaikų amžių ir atskleidžiant pagrindinius vaikų poreikius sveikam, saugiam gyvenimui bei vystymuisi.

Gerosios patirties sklaida Ikimokyklinis.lt apie „Erasmus+“ projekto „Žmogaus teisės / Europa“ trečiąjį partnerių susitikimą Italijoje. 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/treciasis-projekto-zmogaus-teises-europa-partneriu-susitikimas-sicilijoje/26057

 


Spalio 11 d. Kauno lopšelio - darželio „Ežiukas“ vaikai ir bendruomenė paminėjo „Erasmus +“ programos mobilumo ir Europos pilietybės dieną 2019. Šis oficialus Europos festivalis vyksta spalio 10 – 12 dienomis daugelyje šalių. Tarptautinis mobilumas ir Europos pilietybė yra pagrindinė #ErasmusDays tema. 2018 metais 39 šalyse buvo suorganizuoti 1435 renginiai, kurie pasiekė 116 milijonų piliečių. Šiemet prie šios gausios „Erasmus+“ šeimos prisijungė ir mūsų darželio bendruomenė ir labai tuo džiaugiamės.


Š. m. lapkričio 25 - 29 dienomis Rumunijos“Mihail Sadoveanu“ vidurinėje mokykloje vyko ketvirtasis strateginės partnerystės Erasmus + projekto “Žmogaus teisės/Europa” (“Human rights/ Europe”) partnerių susitikimas. Italijos, Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos mokytojai dalinosi gerąja darbo patirtimi, susijusia su vaikų teisių ir pareigų nuostatų formavimu. Lopšelio- darželio pedagogai: I. Žilinskienė, R. Masaitienė, M. Dachnenkaitė, R. Motuzienė dalyvavo aktualioje konferencijoje apie vaikų teises, o pagrindinė konferencijos potemė -“Vaikai kareiviai, dalyvaujantys ginkluotame konflikte. Gatvės vaikai ir jų neteisėtas sulaikymas”. Vizito metu vykusios diskusijos, darbas mišriose grupėse, kūrybinėse dirbtuvėse padėjo numatyti gaires tolimesniam vaikų socialinio bendravimo gebėjimų lavinimui. Įstaigos pedagogų įgyta patirtis skatins plėtoti ir diegti patrauklesnius ugdymo (si) metodus ir jais keistis.

 

 

Nuorodos