Meniu
Mokesčio tvarka
2019-01-17

Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-113; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-38 nuo 2017 m. kovo 1 d. pakeistais 9.7. ir 11 tvarkos aprašo punktais, bei 2017 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. T-705 pakeistu 9.2. punktu.

Nuorodos